Şahinbey Caddesi No:107

Çekmeköy / İstanbul

+90 216 641 93 93

Hemen Destek Al

Dezenfeksiyon Nedir?

dezenfeksiyon nedir

Dezenfeksiyon Nedir?

Dezenfeksiyon ve dezenfeksiyon yöntemleri

Dezenfeksiyon nedir; Dezenfeksiyon uygulaması en kısa ve kestirme tabir ile herhangi bir ortamın yani işyeri veya ev gibi yaşam

alanlarının yüzeyinin, günümüzde koronavirüs gibi ölümcül olan virüs veya bakteri gibi zararlı dezenfeksiyonun amacı ve önemine göre mikroorganizmalardan arındırılmasına denmektedir.

Dezenfeksiyon uygulaması için kullanılacak kimyasal veya organik maddeler, uygulanacak teknikler, tekniklerin programlı olması için tasarlanan sistemlerle birlikte kullanılan ekipmanlar bu amaca ve kullanıma bağlı olarak uygulanacak yere göre değişiklikler göstermektedir.

Öte yandan covid-19 vakalarının ilk görülmesinden itibaren tedbir amaçlı ve bulaş riskinin en aza indirilmesi için çeşitli dezenfeksiyon yöntemleri hiç olmadığı kadar çok önemli hale gelmiştir ve ortamın steril olması için bu yöntemlere çok daha fazla bir şekilde ihtiyaç duyulmaya başlanır olmuştur.

Sağlıklı bir ortam için dezenfeksiyon hastalık sonrasında çok önemli olduğu gibi daha da önemlisi hastalık öncesinde ve hastalık sırasında da daha fazla önemlidir. Dünyada ile birlikte paralel olarak Türkiye’de de insanlar ve kurumlar en etkili olabilecek ve aynı zamanda da insanlarda sağlık sorunlarına neden olmayacak dezenfeksiyon uygulama şekillerini araştırmaya başlamış ve yaptırmaya da başlamıştır.

dezenfeksiyon nedir

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon nedir

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon farkı nedir?

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon nedir; Ortamdaki zararlı sayılabilecek mikroorganizmaları cansız nesnelerden ve yüzeylerden yok etme amacıyla veya bu mikroorganizmaları zararsız olacakları seviyelere kadar azaltma işlemine dezenfeksiyon adı verilir. Sterilizasyon işlemi ise dezenfeksiyon işlemine nazaran daha radikal bir sistemdir. Öyle ki, ortamdaki zararlı zararsız bitin mikroorganizmaları öldürme işlemidir. İşte sterilizasyon ve dezenfeksiyon farkı en temel düzeyde bu şekildedir.

 

Dezenfeksiyon Çeşitleri

Dezenfeksiyon nedir ve çeşitleri nelerdir; dezenfeksiyon Fransızca kökenli bir kelime olup dezenfeksiyon uygulaması ile cansız ortamdaki gözle görülmeyen bakteri endosporlar dışında kalan patojen adı verilen mikroorganizmaların öldürülerek ortadan kaldırılması veya bu mikroorganizmaların üremelerinin durdurulması işlemidir ve bu anlama gelmektedir.

Yüksek düzey dezenfeksiyon

Yüksek düzey dezenfeksiyon nedir; En önemli özelliği çok uzun süren uygulanan dezenfeksiyon uygulamasının daha kısa sürede yapılmasıdır. Daha geniş perspektifte konuyu ele alacak olursak yüksek düzey dezenfeksiyon uygulamasında sporisit özelliği olan kimyasallarla yapılan uygulama da ortamın sterilizasyonu için gereken 3 saat ve üzeri zamanı daha kısa süre olan ortalama 10 ila 20 dakikaya çekilerek uygulanan dezenfeksiyon şeklidir. Çok çok dirençli olan bir kısım özel bakteri sporları dışında kalan tüm mikroorganizmalar üzerinde fazlası ile etkilidir ve bu uygulama ile bu zararlılar inaktive edilmiş olur.

Orta düzey dezenfeksiyon

Orta düzey dezenfeksiyon nedir; Ortamdaki mikrobakteriler ve zarfsız virüsler ve diğer zararlı mikroorganizmalara etkili olan fakat buna mukabil virüs ve bakteri sporlarına etkisi olmayan, alkoller, iyodoforlar ve fenoller bu gruba giren bu dezenfeksiyon uygulamasına orta düzey dezenfeksiyon adı verilmektedir.

Düşük düzey dezenfeksiyon

Düşük düzey dezenfeksiyon nedir; Düşük seviye dezenfeksiyon veya düşük düzey dezenfeksiyon adı verilen yöntemde ise bakteri sporu, mikobakteri ve zarfsız virüslere bir etki gösteremez fakat bir kısım vejetatif mikroorganizmaları fazlası ile etkileyebileyebilen etkili bir dezenfeksiyon düzeyi ve seviyesidir.

dezenfeksiyon nedir

Dezenfeksiyon nedir ve dezenfeksiyon çeşitleri nelerdir

Dezenfeksiyon işlemi ve dezenfeksiyon uygulamaları

Dezenfeksiyon işlemi adı verilen uygulama ile ortama uygulanacak dezenfektan ürününün ULV dezenfeksiyon cihazı kullanılarak ortama püskürtülmesi sağlanır. Bu şekilde ortam dezenfeksiyonu başarılı bir şekilde uygulanmış olur. dezenfeksiyon uygulamalarını da kısaca şu başlıklar altında toplayabiliriz;

Okul dezenfeksiyonu

Okul dezenfeksiyonu; Çocukların okul ortamında bulaş riskini en aza indirerek daha iyi aktiviteler yapmasının önünü açmak içi yapılan dezenfeksiyon uygulamasıdır.

İşyeri dezenfeksiyonu

İşyeri dezenfekte nedir; işyerinde olabilecek zararlı mikroorganizmaların ortadan kaldırılması amacı ile sporisidal, virüsidal, bakterisidal ve fungisidal özellikte olan dezenfektanlar kullanılarak yapılan uygulamalara işyeri dezenfekte adı verilir.

dezenfeksiyon nedir
Dezenfeksiyon Nedir

İşyeri dezenfekte, işyerindeki zararlı mikroorganizmaların bakterisidal, virüsidal, fungisidal ve sporisidal özellikteki nano gümüş dezenfektanlar ile dezenfekte edilmesidir. Alınacak hizmetten beklenen faydanın görülmesi için öncelikle Dry Center gibi konusunda uzman bir işyeri dezenfeksiyon firması seçilmelidir.

Diğer dezenfeksiyon uygulamaları

Apartman dezenfeksiyonu, site dezenfeksiyonu, ev dezenfeksiyonu, fabrika dezenfeksiyonu, otel dezenfeksiyonu, anaokulu ve kreş dezenfeksiyonu, bilardo salonu dezenfeksiyonu, ofis dezenfeksiyonu, cafe ve restoran dezenfeksiyonu, gemi dezenfeksiyonu, spor salonu dezenfeksiyonu, güzellik salonu dezenfeksiyonu

 

Kimyasal dezenfeksiyon nedir?

Kimyasal dezenfeksiyon nedir sorusu için şunları söyleyebiliriz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi cansız ortamdaki bakteri

dezenfeksiyon nedir
kimyasal dezenfeksiyon nedir

endosporlarının dışında kalan ve zararlı sayılabilecek patojen mikroorganizmaların öldürülerek ortadan kaldırılması işlemine veya bu patojen mikroorganizmaların üremelerinin durdurulması işlemi için uygulana dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasal maddelere dezenfektan adı verilir. Bu kimyasallar ile yapılan işleme de kimyasal dezenfeksiyon uygulaması denir.

Dezenfeksiyon işleminin faydaları saymakla bitmez fakat en önemli özelliği dolaysız olarak olabilecek büyük bulaş risklerini sınırlandırır.

Okul dezefeksiyonu başta olmak üzere tüm ortam dezenfeksiyonu uygulamalarımızda dezenfeksiyon ürünleri olarak sağlık bakanlığı onaylı dezenfektanlar kullanılmaktadır.

Bu gönderiyi beğendiyseniz paylaşabilirsiniz :

Cevap Yazın

Bu iletişim sayfasında gösterilen e-posta adresi. Required fields are marked *

Destek İste..

    Bize Ulaşın

    E-Posta: info@bariyerilaclama.com
    Telefon: +90 216 641 93 93
    Adres: Şahinbey Caddesi No:107 Çekmeköy/İstanbul
    Çalışma Saatleri: Pazartesi’den Cumartesi’ye 07:30 – 19:00 Arası Kaliteli Hizmet